Giải pháp S2C

Thu thập nhu cầu khách hàng
trên mạng xã hội theo thời gian thực

Giải pháp S2C

Giải pháp của S2C

S2C là hệ thống giúp doanh nghiệp lắng nghe nhanh trên mạng xã hội Facebook
cụ thể là các group, fanpge bao gồm nội dung bài viết và nội dung comment. Theo thời gian thực hệ, thống giúp đọc toàn bộ Group, fanpage mà khách hàng muốn theo dõi.
Group
Group: Cấu hình group, fanpage Facebook mà mình muốn theo dõi thông tin.
Keyword
Keyword: Cấu hình keyword bài viết và comment doanh nghiệp muốn lấy về khi xuất hiện keyword.
OTT
OTT: Cấu hình nơi nhận thông báo gồm hệ thống CMS (mặc định), Telegram, Zalo

Các bước triển khai dịch vụ S2C

Các bước triển khai dịch vụ S2C

Bảng giá/phí của gói sử dụng

TRAINER
Miễn phí / 7 ngày
 • 01 dự án
 • 01 Nhóm / Dự án
 • 05 Từ khoá / Dự án
 • 05 Bài viết / Dự án / Ngày
 • Không giới hạn cập nhật từ khoá
 • Không giới hạn cập nhật nhóm
STARTED
150.000 đ / tháng
 • 01 dự án
 • 03 Nhóm / Dự án
 • 10 Từ khoá / Dự án
 • 15 Bài viết / Dự án / Ngày
 • Không giới hạn cập nhật từ khoá
 • Không giới hạn cập nhật nhóm
PERSONAL
549.000 đ / tháng
 • 03 dự án
 • 05 Nhóm / Dự án
 • 15 Từ khoá / Dự án
 • 60 Bài viết / Dự án / Ngày
 • Không giới hạn cập nhật từ khoá
 • Không giới hạn cập nhật nhóm
PROFESTIONAL
1.499.000 / tháng
 • 07 dự án
 • 10 Nhóm / Dự án
 • 30 Từ khoá / Dự án
 • 100 Bài viết / Dự án / Ngày
 • Không giới hạn cập nhật từ khoá
 • Không giới hạn cập nhật nhóm
ENTERPRISE
Liên hệ
 • >30 dự án
 • 50 Nhóm / Dự án
 • 100 Từ khoá / Dự án
 • 500 Bài viết / Dự án / Ngày
 • Không giới hạn cập nhật từ khoá
 • Không giới hạn cập nhật nhóm